Hong-zhi

Shi-lu: 
Xiao-zong
Compilation Date: 
1509
Period: 
Friday, September 9, 1487 to Thursday, June 8, 1505
Reign Date Western Date
Year 18, Month 11, Day 23 18 Dec 1505
Year 18, Month 11, Day 25 20 Dec 1505
Year 18, Month 12, Day 11 4 Jan 1506
Year 18, Month 12, Day 29 22 Jan 1506

Pages

Subscribe to RSS - Hong-zhi