Zheng-de

Shi-lu: 
Wu-zong
Compilation Date: 
1525
Period: 
Friday, June 9, 1505 to Friday, May 27, 1521
Reign Date Western Date
Year 16, Month 8, Day 2 2 Sep 1521
Year 16, Month 8, Day 22 22 Sep 1521
Year 16, Month 8, Day 26 26 Sep 1521
Year 16, Month 12, Day 9 6 Jan 1522
Year 16, Month 12, Day 19 16 Jan 1522
Year 16, Month 12, Day 30 27 Jan 1522

Pages

Subscribe to RSS - Zheng-de