Xian-zong

Reign: Tian-shun
Reign Date Western Date
Year 8, Month 2, Day 19 26 Mar 1464
Year 8, Month 3, Day 2 8 Apr 1464
Year 8, Month 3, Day 3 9 Apr 1464
Year 8, Month 3, Day 5 11 Apr 1464
Year 8, Month 3, Day 7 13 Apr 1464
Year 8, Month 7, Day 4 6 Aug 1464
Year 8, Month 8, Day 14 15 Sep 1464
Reign: Cheng-hua
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 27 23 Mar 1465
Year 1, Month 2, Day 30 26 Mar 1465
Year 1, Month 7, Day 3 25 Jul 1465
Year 1, Month 7, Day 27 18 Aug 1465
Year 1, Month 8, Day 15 5 Sep 1465
Year 1, Month 8, Day 16 6 Sep 1465
Year 1, Month 9, Day 6 25 Sep 1465
Year 2, Month 5, Day 26 8 Jul 1466
Year 2, Month 7, Day 18 28 Aug 1466
Year 2, Month 9, Day 11 19 Oct 1466
Year 2, Month 9, Day 28 5 Nov 1466
Year 2, Month 10, Day 28 5 Dec 1466
Year 3, Month 1, Day 10 14 Feb 1467
Year 3, Month 2, Day 17 22 Mar 1467
Year 3, Month 4, Day 21 24 May 1467
Year 3, Month 6, Day 10 10 Jul 1467
Year 3, Month 6, Day 10 10 Jul 1467
Year 3, Month 9, Day 11 8 Oct 1467
Year 3, Month 10, Day 3 30 Oct 1467
Year 3, Month 12, Day 20 15 Jan 1468
Year 4, Month 3, Day 2 25 Mar 1468
Year 4, Month 4, Day 21 12 May 1468
Year 4, Month 10, Day 5 20 Oct 1468
Year 4, Month 10, Day 18 2 Nov 1468
Year 5, Month 1, Day 28 30 Jan 1469
Year 5, Month 2, Day 8 19 Feb 1469
Year 5, Month 2, Day 23 6 Mar 1469
Year 5, Month 3, Day 14 25 Apr 1469
Year 5, Month 4, Day 3 13 May 1469
Year 5, Month 4, Day 7 17 May 1469
Year 5, Month 4, Day 27 6 Jun 1469
Year 5, Month 5, Day 19 28 Jun 1469
Year 5, Month 5, Day 20 29 Jun 1469
Year 5, Month 5, Day 21 30 Jun 1469
Year 5, Month 7, Day 29 4 Sep 1469
Year 5, Month 8, Day 18 23 Sep 1469
Year 5, Month 8, Day 27 2 Oct 1469
Year 5, Month 8, Day 29 4 Oct 1469
Year 5, Month 9, Day 19 23 Oct 1469
Year 5, Month 9, Day 25 29 Oct 1469
Year 5, Month 10, Day 4 7 Nov 1469
Year 5, Month 11, Day 6 9 Dec 1469
Year 5, Month 11, Day 27 30 Dec 1469
Year 6, Month 2, Day 5 7 Mar 1470
Year 6, Month 6, Day 26 24 Jun 1470
Year 6, Month 9, Day 12 6 Oct 1470
Year 6, Month 9, Day 12 6 Oct 1470
Year 6, Month 11, Day 12 4 Dec 1470
Year 7, Month 5, Day 24 12 Jun 1471
Year 7, Month 5, Day 27 15 Jun 1471
Year 7, Month 6, Day 9 26 Jun 1471
Year 7, Month 8, Day 23 7 Sep 1471
Year 7, Month 9, Day 3 16 Sep 1471
Year 7, Month Intercalary 9, Day 14 27 Oct 1471
Year 7, Month 10, Day 17 28 Nov 1471
Year 8, Month 4, Day 7 14 May 1472
Year 8, Month 4, Day 30 6 Jun 1472
Year 8, Month 5, Day 21 27 Jun 1472
Year 8, Month 5, Day 22 28 Jun 1472
Year 8, Month 6, Day 22 27 Jul 1472
Year 8, Month 7, Day 25 29 Aug 1472
Year 8, Month 7, Day 28 1 Sep 1472
Year 8, Month 9, Day 5 6 Oct 1472
Year 8, Month 9, Day 6 7 Oct 1472
Year 8, Month 9, Day 13 14 Oct 1472
Year 8, Month 12, Day 1 30 Dec 1472
Year 9, Month 4, Day 7 3 May 1473
Year 9, Month 5, Day 4 30 May 1473
Year 9, Month 7, Day 27 20 Aug 1473
Year 9, Month 8, Day 13 5 Sep 1473
Year 10, Month 2, Day 8 23 Feb 1474
Year 10, Month Intercalary 6, Day 4 17 Jul 1474
Year 10, Month 7, Day 21 2 Sep 1474
Year 10, Month 8, Day 5 15 Sep 1474
Year 10, Month 8, Day 9 19 Sep 1474
Year 10, Month 12, Day 14 21 Jan 1475
Year 11, Month 3, Day 10 15 Apr 1475
Year 11, Month 5, Day 6 9 Jun 1475
Year 11, Month 5, Day 10 13 Jun 1475
Year 11, Month 6, Day 18 20 Jul 1475
Year 11, Month 8, Day 21 20 Sep 1475
Year 11, Month 8, Day 25 24 Sep 1475
Year 11, Month 11, Day 26 23 Dec 1475
Year 12, Month 3, Day 16 9 Apr 1476
Year 12, Month 4, Day 22 15 May 1476
Year 12, Month 7, Day 22 11 Aug 1476
Year 12, Month 11, Day 19 5 Dec 1476
Year 12, Month 12, Day 25 9 Jan 1477
Year 13, Month 1, Day 13 27 Jan 1477
Year 13, Month 2, Day 2 15 Feb 1477
Year 13, Month 3, Day 2 14 Apr 1477
Year 13, Month 4, Day 14 26 May 1477
Year 13, Month 5, Day 24 4 Jul 1477
Year 13, Month 6, Day 6 15 Jul 1477
Year 13, Month 7, Day 9 17 Aug 1477
Year 13, Month 11, Day 17 21 Dec 1477
Year 14, Month 1, Day 30 4 Mar 1478
Year 14, Month 2, Day 16 20 Mar 1478
Year 14, Month 3, Day 9 11 Apr 1478
Year 14, Month 3, Day 26 28 Apr 1478
Year 14, Month 4, Day 24 25 May 1478
Year 14, Month 5, Day 3 3 Jun 1478
Year 14, Month 7, Day 19 16 Aug 1478
Year 14, Month 7, Day 30 27 Aug 1478
Year 14, Month 8, Day 6 2 Sep 1478
Year 14, Month 9, Day 27 22 Oct 1478
Year 15, Month 2, Day 15 8 Mar 1479
Year 15, Month 4, Day 7 28 Apr 1479
Year 15, Month 5, Day 9 29 May 1479
Year 15, Month 5, Day 17 6 Jun 1479
Year 15, Month 7, Day 19 6 Aug 1479
Year 15, Month 9, Day 13 28 Sep 1479
Year 15, Month 10, Day 3 17 Oct 1479
Year 15, Month 10, Day 6 20 Oct 1479
Year 15, Month 10, Day 20 3 Nov 1479
Year 16, Month 1, Day 7 17 Feb 1480
Year 16, Month 2, Day 22 1 Apr 1480
Year 16, Month 4, Day 9 18 May 1480
Year 16, Month 12, Day 21 20 Jun 1480
Year 16, Month 5, Day 17 24 Jun 1480
Year 16, Month 5, Day 27 4 Jul 1480
Year 16, Month 7, Day 22 27 Aug 1480
Year 16, Month 7, Day 23 28 Aug 1480
Year 16, Month 7, Day 27 1 Sep 1480
Year 16, Month 8, Day 7 10 Sep 1480
Year 16, Month 8, Day 12 15 Sep 1480
Year 16, Month 8, Day 28 1 Oct 1480
Year 16, Month 11, Day 6 7 Dec 1480
Year 17, Month 2, Day 11 10 Mar 1481
Year 17, Month 2, Day 29 28 Mar 1481
Year 17, Month 5, Day 22 19 Jun 1481
Year 17, Month 6, Day 9 5 Jul 1481
Year 17, Month 7, Day 24 19 Aug 1481
Year 17, Month 7, Day 26 21 Aug 1481
Year 17, Month 7, Day 27 22 Aug 1481
Year 17, Month 7, Day 28 23 Aug 1481
Year 17, Month 8, Day 3 27 Aug 1481
Year 17, Month 8, Day 18 11 Sep 1481
Year 17, Month 8, Day 18 11 Sep 1481
Year 17, Month 9, Day 1 23 Sep 1481
Year 17, Month 9, Day 21 13 Oct 1481
Year 17, Month 9, Day 22 14 Oct 1481
Year 17, Month 9, Day 26 18 Oct 1481
Year 17, Month 10, Day 1 23 Oct 1481
Year 17, Month 10, Day 4 26 Oct 1481
Year 17, Month 10, Day 15 6 Nov 1481
Year 17, Month 12, Day 23 12 Jan 1482
Year 18, Month 4, Day 6 23 Apr 1482
Year 18, Month 4, Day 23 10 May 1482
Year 18, Month 5, Day 13 30 May 1482
Year 18, Month 6, Day 15 30 Jun 1482
Year 18, Month 6, Day 18 3 Jul 1482
Year 18, Month 7, Day 3 18 Jul 1482
Year 18, Month 7, Day 12 27 Jul 1482
Year 18, Month 7, Day 13 28 Jul 1482
Year 18, Month 8, Day 4 17 Aug 1482
Year 18, Month 8, Day 13 26 Aug 1482
Year 18, Month 8, Day 15 28 Aug 1482
Year 18, Month Intercalary 8, Day 16 29 Aug 1482
Year 18, Month 9, Day 6 17 Oct 1482
Year 18, Month 9, Day 16 27 Oct 1482
Year 19, Month 1, Day 29 7 Mar 1483
Year 19, Month 8, Day 24 25 Sep 1483
Year 19, Month 9, Day 7 8 Oct 1483
Year 19, Month 10, Day 19 18 Nov 1483
Year 19, Month 11, Day 10 9 Dec 1483
Year 19, Month 12, Day 9 7 Jan 1484
Year 19, Month 12, Day 18 16 Jan 1484
Year 19, Month 12, Day 28 26 Jan 1484
Year 20, Month 5, Day 19 12 Jun 1484
Year 20, Month 6, Day 15 7 Jul 1484
Year 20, Month 6, Day 20 12 Jul 1484
Year 20, Month 7, Day 7 28 Jul 1484
Year 20, Month 7, Day 25 15 Aug 1484
Year 20, Month 8, Day 5 25 Aug 1484
Year 20, Month 8, Day 17 6 Sep 1484
Year 20, Month 8, Day 17 6 Sep 1484
Year 20, Month 8, Day 20 9 Sep 1484
Year 20, Month 10, Day 5 24 Oct 1484
Year 20, Month 10, Day 12 31 Oct 1484
Year 20, Month 12, Day 18 4 Jan 1485
Year 21, Month 5, Day 14 25 Jun 1485
Year 21, Month 8, Day 29 7 Oct 1485
Year 21, Month 10, Day 10 16 Nov 1485
Year 21, Month 12, Day 3 8 Jan 1486
Year 21, Month 12, Day 7 12 Jan 1486
Year 22, Month 6, Day 26 26 Jul 1486
Year 22, Month 7, Day 6 5 Aug 1486
Year 22, Month 7, Day 9 8 Aug 1486
Year 22, Month 7, Day 16 15 Aug 1486
Year 22, Month 8, Day 22 19 Sep 1486
Year 22, Month 11, Day 12 7 Dec 1486
Year 22, Month 12, Day 28 22 Jan 1487
Year 23, Month 1, Day 20 13 Feb 1487
Year 23, Month 3, Day 10 3 Apr 1487
Year 23, Month 3, Day 11 4 Apr 1487
Year 23, Month 3, Day 23 16 Apr 1487
Year 23, Month 3, Day 27 20 Apr 1487
Year 23, Month 7, Day 23 11 Aug 1487
Year 23, Month 8, Day 6 24 Aug 1487
Subscribe to RSS - Xian-zong Subscribe to Xian-zong