Ying-zong

Reign: Zheng-tong
Reign Date Western Date
Year 10, Month 6, Day 20 24 Oct 1415
Year 4, Month 3, Day 19 2 May 1434
Year 1, Month 1, Day 29 15 Feb 1436
Year 1, Month 2, Day 19 6 Mar 1436
Year 1, Month 3, Day 1 18 Mar 1436
Year 1, Month 3, Day 10 27 Mar 1436
Year 1, Month 3, Day 10 27 Mar 1436
Year 1, Month 3, Day 14 31 Mar 1436
Year 1, Month 3, Day 23 8 Apr 1436
Year 1, Month 4, Day 6 22 Apr 1436
Year 1, Month 4, Day 22 8 May 1436
Year 1, Month 5, Day 9 24 May 1436
Year 1, Month 5, Day 25 9 Jun 1436
Year 2, Month 5, Day 15 18 Jun 1436
Year 1, Month 6, Day 15 29 Jun 1436
Year 1, Month 6, Day 16 30 Jun 1436
Year 1, Month 6, Day 23 7 Jul 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 14 27 Jul 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 25 7 Aug 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 27 9 Aug 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 28 10 Aug 1436
Year 1, Month Intercalary 6, Day 29 11 Aug 1436
Year 1, Month 7, Day 15 26 Aug 1436
Year 1, Month 7, Day 28 8 Sep 1436
Year 1, Month 8, Day 24 4 Oct 1436
Year 1, Month 9, Day 11 20 Oct 1436
Year 1, Month 9, Day 12 21 Oct 1436
Year 1, Month 9, Day 28 6 Nov 1436
Year 1, Month 11, Day 13 20 Dec 1436
Year 1, Month 12, Day 14 20 Jan 1437
Year 2, Month 3, Day 6 11 Apr 1437
Year 2, Month 3, Day 16 21 Apr 1437
Year 2, Month 5, Day 24 27 Jun 1437
Year 2, Month 6, Day 26 28 Jul 1437
Year 2, Month 7, Day 5 6 Aug 1437
Year 2, Month 8, Day 20 19 Sep 1437
Year 2, Month 9, Day 2 1 Oct 1437
Year 2, Month 9, Day 19 18 Oct 1437
Year 2, Month 9, Day 22 21 Oct 1437
Year 2, Month 10, Day 15 12 Nov 1437
Year 2, Month 10, Day 15 12 Nov 1437
Year 2, Month 11, Day 6 3 Dec 1437
Year 2, Month 12, Day 21 16 Jan 1438
Year 3, Month 1, Day 18 12 Feb 1438
Year 3, Month 1, Day 20 14 Feb 1438
Year 3, Month 1, Day 23 17 Feb 1438
Year 3, Month 2, Day 25 20 Mar 1438
Year 3, Month 3, Day 5 30 Mar 1438
Year 3, Month 3, Day 15 9 Apr 1438
Year 3, Month 4, Day 19 12 May 1438
Year 3, Month 5, Day 16 8 Jun 1438
Year 3, Month 5, Day 19 11 Jun 1438
Year 3, Month 5, Day 19 11 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 4 25 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 6 27 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 7 28 Jun 1438
Year 3, Month 6, Day 13 4 Jul 1438
Year 3, Month 6, Day 19 10 Jul 1438
Year 3, Month 6, Day 19 10 Jul 1438
Year 3, Month 6, Day 23 14 Jul 1438
Year 3, Month 6, Day 25 16 Jul 1438
Year 3, Month 6, Day 28 19 Jul 1438
Year 3, Month 7, Day 18 8 Aug 1438
Year 3, Month 7, Day 25 15 Aug 1438
Year 3, Month 8, Day 3 23 Aug 1438
Year 3, Month 8, Day 13 2 Sep 1438
Year 3, Month 9, Day 7 25 Sep 1438
Year 3, Month 9, Day 18 6 Oct 1438
Year 3, Month 9, Day 22 10 Oct 1438
Year 3, Month 9, Day 23 11 Oct 1438
Year 3, Month 9, Day 24 12 Oct 1438
Year 3, Month 9, Day 29 17 Oct 1438
Year 3, Month 10, Day 1 19 Oct 1438
Year 3, Month 10, Day 7 25 Oct 1438
Year 3, Month 10, Day 11 29 Oct 1438
Year 3, Month 10, Day 16 3 Nov 1438
Year 3, Month 11, Day 22 8 Dec 1438
Year 3, Month 12, Day 6 22 Dec 1438
Year 4, Month 1, Day 2 16 Jan 1439
Year 4, Month 1, Day 24 7 Feb 1439
Year 4, Month 2, Day 14 27 Feb 1439
Year 4, Month 2, Day 22 7 Mar 1439
Year 4, Month 2, Day 28 13 Mar 1439
Year 4, Month Intercalary 2, Day 4 18 Mar 1439
Year 4, Month Intercalary 2, Day 11 25 Mar 1439
Year 4, Month Intercalary 2, Day 14 28 Mar 1439
Year 4, Month 3, Day 10 23 Apr 1439
Year 4, Month 3, Day 18 1 May 1439
Year 4, Month 3, Day 19 2 May 1439
Year 4, Month 3, Day 21 4 May 1439
Year 4, Month 4, Day 1 13 May 1439
Year 4, Month 4, Day 10 22 May 1439
Year 4, Month 4, Day 14 26 May 1439
Year 4, Month 4, Day 21 2 Jun 1439
Year 4, Month 4, Day 27 8 Jun 1439
Year 4, Month 5, Day 3 14 Jun 1439
Year 4, Month 6, Day 7 17 Jul 1439
Year 4, Month 7, Day 7 16 Aug 1439
Year 4, Month 7, Day 16 25 Aug 1439
Year 4, Month 7, Day 18 27 Aug 1439
Year 4, Month 7, Day 21 30 Aug 1439
Year 4, Month 9, Day 1 8 Oct 1439
Year 4, Month 9, Day 4 11 Oct 1439
Year 4, Month 9, Day 20 27 Oct 1439
Year 4, Month 10, Day 7 13 Nov 1439
Year 4, Month 10, Day 24 30 Nov 1439
Year 4, Month 11, Day 7 12 Dec 1439
Year 5, Month 1, Day 5 7 Feb 1440
Year 5, Month 2, Day 1 4 Mar 1440
Year 5, Month 2, Day 2 5 Mar 1440
Year 5, Month 2, Day 16 19 Mar 1440
Year 5, Month 2, Day 29 1 Apr 1440
Year 5, Month 3, Day 13 14 Apr 1440
Year 5, Month 3, Day 15 16 Apr 1440
Year 5, Month 3, Day 16 17 Apr 1440
Year 5, Month 5, Day 12 11 Jun 1440
Year 5, Month 5, Day 15 14 Jun 1440
Year 5, Month 5, Day 17 16 Jun 1440
Year 5, Month 6, Day 1 29 Jun 1440
Year 5, Month 6, Day 2 30 Jun 1440
Year 5, Month 6, Day 12 10 Jul 1440
Year 5, Month 6, Day 30 28 Jul 1440
Year 5, Month 7, Day 6 3 Aug 1440
Year 5, Month 7, Day 7 4 Aug 1440
Year 5, Month 7, Day 9 6 Aug 1440
Year 5, Month 7, Day 9 6 Aug 1440
Year 5, Month 7, Day 25 22 Aug 1440
Year 5, Month 8, Day 10 5 Sep 1440
Year 5, Month 8, Day 10 5 Sep 1440
Year 5, Month 8, Day 28 23 Sep 1440
Year 5, Month 8, Day 28 23 Sep 1440
Year 5, Month 9, Day 3 28 Sep 1440
Year 5, Month 9, Day 3 28 Sep 1440
Year 5, Month 9, Day 8 3 Oct 1440
Year 5, Month 9, Day 16 11 Oct 1440
Year 5, Month 10, Day 3 28 Oct 1440
Year 5, Month 10, Day 14 8 Nov 1440
Year 5, Month 10, Day 15 9 Nov 1440
Year 5, Month 10, Day 17 11 Nov 1440
Year 5, Month 10, Day 22 16 Nov 1440
Year 5, Month 11, Day 26 20 Dec 1440
Year 5, Month 11, Day 26 20 Dec 1440
Year 5, Month 11, Day 28 22 Dec 1440
Year 5, Month 12, Day 1 24 Dec 1440
Year 6, Month 1, Day 16 7 Feb 1441
Year 6, Month 1, Day 17 8 Feb 1441
Year 6, Month 1, Day 18 9 Feb 1441
Year 6, Month 1, Day 20 11 Feb 1441
Year 6, Month 2, Day 3 23 Feb 1441
Year 6, Month 2, Day 7 27 Feb 1441
Year 6, Month 2, Day 7 27 Feb 1441
Year 6, Month 2, Day 11 3 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 12 4 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 12 4 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 12 4 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 14 6 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 15 7 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 16 8 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 16 8 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 17 9 Mar 1441
Year 6, Month 2, Day 17 9 Mar 1441
Year 6, Month 5, Day 13 1 Jun 1441
Year 6, Month 5, Day 22 10 Jun 1441
Year 6, Month 5, Day 23 11 Jun 1441
Year 6, Month 5, Day 25 13 Jun 1441
Year 6, Month 6, Day 6 24 Jun 1441
Year 6, Month 6, Day 14 2 Jul 1441
Year 6, Month 6, Day 15 3 Jul 1441
Year 6, Month 6, Day 16 4 Jul 1441
Year 6, Month 7, Day 3 20 Jul 1441
Year 6, Month 7, Day 5 22 Jul 1441
Year 6, Month 7, Day 12 29 Jul 1441
Year 6, Month 7, Day 20 6 Aug 1441
Year 6, Month 8, Day 27 12 Sep 1441
Year 6, Month 10, Day 10 24 Oct 1441
Year 6, Month 11, Day 1 14 Nov 1441
Year 6, Month Intercalary 11, Day 18 31 Dec 1441
Year 6, Month Intercalary 11, Day 18 31 Dec 1441
Year 6, Month Intercalary 11, Day 26 8 Jan 1442
Year 6, Month 12, Day 28 8 Feb 1442
Year 6, Month 12, Day 29 9 Feb 1442
Year 7, Month 1, Day 22 4 Mar 1442
Year 7, Month 1, Day 27 9 Mar 1442
Year 7, Month 1, Day 27 9 Mar 1442
Year 7, Month 1, Day 27 9 Mar 1442
Year 7, Month 2, Day 4 15 Mar 1442
Year 7, Month 2, Day 6 17 Mar 1442
Year 7, Month 2, Day 11 22 Mar 1442
Year 7, Month 2, Day 23 3 Apr 1442
Year 7, Month 2, Day 24 4 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 7 17 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 8 18 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 9 19 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 11 21 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 14 24 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 14 24 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 17 27 Apr 1442
Year 7, Month 3, Day 28 8 May 1442
Year 7, Month 4, Day 12 21 May 1442
Year 7, Month 4, Day 27 5 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 3 10 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 12 19 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 13 20 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 14 21 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 14 21 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 15 22 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 16 23 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 17 24 Jun 1442
Year 7, Month 5, Day 25 2 Jul 1442
Year 7, Month 5, Day 26 3 Jul 1442
Year 7, Month 5, Day 27 4 Jul 1442
Year 7, Month 5, Day 28 5 Jul 1442
Year 7, Month 6, Day 5 12 Jul 1442
Year 7, Month 6, Day 16 23 Jul 1442
Year 7, Month 6, Day 20 27 Jul 1442
Year 7, Month 7, Day 5 10 Aug 1442
Year 7, Month 7, Day 6 11 Aug 1442
Year 7, Month 7, Day 12 17 Aug 1442
Year 7, Month 7, Day 20 25 Aug 1442
Year 7, Month 7, Day 24 29 Aug 1442
Year 7, Month 7, Day 26 31 Aug 1442
Year 7, Month 8, Day 2 5 Sep 1442
Year 7, Month 8, Day 4 7 Sep 1442
Year 7, Month 8, Day 15 18 Sep 1442
Year 7, Month 8, Day 16 19 Sep 1442
Year 7, Month 9, Day 28 31 Oct 1442
Year 7, Month 10, Day 2 4 Nov 1442
Year 7, Month 10, Day 10 12 Nov 1442
Year 7, Month 12, Day 3 3 Jan 1443
Year 7, Month 12, Day 16 16 Jan 1443
Year 7, Month 12, Day 19 19 Jan 1443
Year 7, Month 12, Day 27 27 Jan 1443
Year 8, Month 1, Day 6 5 Feb 1443
Year 8, Month 1, Day 6 5 Feb 1443
Year 8, Month 1, Day 14 13 Feb 1443
Year 8, Month 1, Day 19 18 Feb 1443
Year 8, Month 1, Day 28 27 Feb 1443
Year 8, Month 2, Day 3 4 Mar 1443
Year 8, Month 2, Day 3 4 Mar 1443
Year 8, Month 2, Day 10 11 Mar 1443
Year 8, Month 2, Day 19 20 Mar 1443
Year 8, Month 2, Day 26 27 Mar 1443
Year 8, Month 3, Day 8 7 Apr 1443
Year 8, Month 3, Day 20 19 Apr 1443
Year 8, Month 3, Day 25 24 Apr 1443
Year 8, Month 4, Day 2 1 May 1443
Year 8, Month 4, Day 2 1 May 1443
Year 8, Month 4, Day 4 3 May 1443
Year 8, Month 4, Day 4 3 May 1443
Year 8, Month 4, Day 20 19 May 1443
Year 8, Month 5, Day 6 3 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 8 5 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 9 6 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 15 12 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 17 14 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 20 17 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 20 17 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 20 17 Jun 1443
Year 8, Month 5, Day 22 19 Jun 1443
Year 8, Month 6, Day 1 27 Jun 1443
Year 8, Month 6, Day 4 30 Jun 1443
Year 8, Month 6, Day 29 25 Jul 1443
Year 8, Month 7, Day 15 10 Aug 1443
Year 8, Month 7, Day 19 14 Aug 1443
Year 8, Month 7, Day 28 23 Aug 1443
Year 8, Month 8, Day 15 8 Sep 1443
Year 8, Month 8, Day 17 10 Sep 1443
Year 8, Month 8, Day 20 13 Sep 1443
Year 8, Month 8, Day 29 22 Sep 1443
Year 8, Month 9, Day 13 5 Oct 1443
Year 8, Month 10, Day 5 27 Oct 1443
Year 9, Month 1, Day 27 15 Feb 1444
Year 9, Month 2, Day 14 3 Mar 1444
Year 9, Month 2, Day 19 8 Mar 1444
Year 9, Month 2, Day 22 11 Mar 1444
Year 9, Month 2, Day 26 15 Mar 1444
Year 9, Month 3, Day 10 29 Mar 1444
Year 9, Month 4, Day 29 16 May 1444
Year 9, Month 5, Day 2 19 May 1444
Year 9, Month 5, Day 4 21 May 1444
Year 9, Month 5, Day 5 22 May 1444
Year 9, Month 5, Day 20 6 Jun 1444
Year 9, Month 5, Day 21 7 Jun 1444
Year 9, Month 5, Day 28 14 Jun 1444
Year 9, Month 5, Day 28 14 Jun 1444
Year 9, Month 5, Day 28 14 Jun 1444
Year 9, Month 6, Day 5 20 Jun 1444
Year 9, Month 6, Day 5 20 Jun 1444
Year 9, Month 6, Day 5 20 Jun 1444
Year 9, Month 6, Day 8 23 Jun 1444
Year 9, Month 6, Day 8 23 Jun 1444
Year 9, Month 6, Day 17 2 Jul 1444
Year 9, Month 6, Day 20 5 Jul 1444
Year 9, Month 6, Day 25 10 Jul 1444
Year 9, Month 6, Day 26 11 Jul 1444
Year 9, Month 6, Day 28 13 Jul 1444
Year 9, Month 7, Day 4 18 Jul 1444
Year 9, Month 7, Day 30 13 Aug 1444
Year 9, Month 8, Day 2 13 Sep 1444
Year 9, Month 9, Day 24 3 Nov 1444
Year 9, Month 10, Day 3 12 Nov 1444
Year 9, Month 10, Day 17 26 Nov 1444
Year 9, Month 10, Day 25 4 Dec 1444
Year 9, Month 11, Day 14 23 Dec 1444
Year 9, Month 12, Day 21 28 Jan 1445
Year 10, Month 2, Day 20 28 Mar 1445
Year 10, Month 3, Day 7 13 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 7 13 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 7 13 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 7 13 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 7 13 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 11 17 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 14 20 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 15 21 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 15 21 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 22 28 Apr 1445
Year 10, Month 3, Day 29 5 May 1445
Year 10, Month 4, Day 18 24 May 1445
Year 10, Month 4, Day 23 29 May 1445
Year 10, Month 5, Day 25 30 Jun 1445
Year 10, Month 6, Day 18 22 Jul 1445
Year 10, Month 6, Day 18 22 Jul 1445
Year 10, Month 6, Day 22 26 Jul 1445
Year 10, Month 6, Day 24 28 Jul 1445
Year 10, Month 6, Day 26 30 Jul 1445
Year 10, Month 7, Day 17 19 Aug 1445
Year 10, Month 7, Day 19 21 Aug 1445
Year 10, Month 7, Day 27 29 Aug 1445
Year 10, Month 7, Day 30 1 Sep 1445
Year 10, Month 8, Day 1 2 Sep 1445
Year 10, Month 8, Day 1 2 Sep 1445
Year 10, Month 8, Day 21 22 Sep 1445
Year 10, Month 8, Day 23 24 Sep 1445
Year 10, Month 9, Day 2 2 Oct 1445
Year 10, Month 9, Day 28 28 Oct 1445
Year 10, Month 11, Day 20 18 Dec 1445
Year 10, Month 12, Day 17 14 Jan 1446
Year 11, Month 1, Day 5 31 Jan 1446
Year 11, Month 2, Day 26 23 Mar 1446
Year 11, Month 3, Day 14 9 Apr 1446
Year 11, Month 3, Day 19 14 Apr 1446
Year 11, Month 3, Day 26 21 Apr 1446
Year 11, Month 3, Day 27 22 Apr 1446
Year 11, Month 3, Day 27 22 Apr 1446
Year 11, Month 4, Day 5 30 Apr 1446
Year 11, Month 4, Day 5 30 Apr 1446
Year 11, Month 4, Day 21 16 May 1446
Year 11, Month 4, Day 21 16 May 1446
Year 11, Month 4, Day 22 17 May 1446
Year 11, Month 4, Day 23 18 May 1446
Year 11, Month 4, Day 27 22 May 1446
Year 11, Month 4, Day 28 23 May 1446
Year 11, Month 4, Day 30 25 May 1446
Year 11, Month 5, Day 2 27 May 1446
Year 11, Month 5, Day 13 7 Jun 1446
Year 11, Month 6, Day 10 3 Jul 1446
Year 11, Month 6, Day 26 19 Jul 1446
Year 11, Month 6, Day 27 20 Jul 1446
Year 11, Month 6, Day 29 22 Jul 1446
Year 11, Month 7, Day 3 26 Jul 1446
Year 11, Month 7, Day 6 29 Jul 1446
Year 11, Month 7, Day 22 14 Aug 1446
Year 11, Month 7, Day 22 14 Aug 1446
Year 11, Month 8, Day 8 29 Aug 1446
Year 11, Month 8, Day 16 6 Sep 1446
Year 11, Month 9, Day 9 29 Sep 1446
Year 11, Month 9, Day 15 5 Oct 1446
Year 11, Month 10, Day 3 22 Oct 1446
Year 11, Month 11, Day 7 25 Nov 1446
Year 11, Month 11, Day 17 5 Dec 1446
Year 11, Month 11, Day 18 6 Dec 1446
Year 11, Month 11, Day 21 9 Dec 1446
Year 11, Month 12, Day 15 1 Jan 1447
Year 12, Month 1, Day 13 29 Jan 1447
Year 12, Month 1, Day 23 8 Feb 1447
Year 12, Month 2, Day 5 19 Feb 1447
Year 12, Month 2, Day 7 21 Feb 1447
Year 12, Month 2, Day 11 25 Feb 1447
Year 12, Month 2, Day 21 7 Mar 1447
Year 12, Month 3, Day 12 28 Mar 1447
Year 12, Month 3, Day 13 29 Mar 1447
Year 12, Month 3, Day 20 5 Apr 1447
Year 12, Month 4, Day 8 22 Apr 1447
Year 12, Month 4, Day 9 23 Apr 1447
Year 12, Month 5, Day 6 18 Jun 1447
Year 12, Month 5, Day 12 24 Jun 1447
Year 12, Month 5, Day 25 7 Jul 1447
Year 12, Month 6, Day 12 24 Jul 1447
Year 12, Month 6, Day 21 2 Aug 1447
Year 12, Month 6, Day 28 9 Aug 1447
Year 12, Month 6, Day 29 10 Aug 1447
Year 12, Month 7, Day 2 13 Aug 1447
Year 12, Month 7, Day 9 20 Aug 1447
Year 12, Month 7, Day 9 20 Aug 1447
Year 12, Month 7, Day 28 8 Sep 1447
Year 12, Month 8, Day 4 13 Sep 1447
Year 12, Month 8, Day 12 21 Sep 1447
Year 12, Month 8, Day 18 27 Sep 1447
Year 12, Month 8, Day 26 5 Oct 1447
Year 12, Month 8, Day 28 7 Oct 1447
Year 12, Month 9, Day 1 10 Oct 1447
Year 12, Month 9, Day 13 22 Oct 1447
Year 12, Month 9, Day 22 31 Oct 1447
Year 12, Month 10, Day 27 4 Dec 1447
Year 12, Month 12, Day 28 2 Feb 1448
Year 13, Month 2, Day 4 8 Mar 1448
Year 13, Month 2, Day 5 9 Mar 1448
Year 13, Month 2, Day 9 13 Mar 1448
Year 13, Month 2, Day 10 14 Mar 1448
Year 13, Month 2, Day 13 17 Mar 1448
Year 13, Month 2, Day 23 27 Mar 1448
Year 13, Month 3, Day 3 5 Apr 1448
Year 13, Month 3, Day 17 19 Apr 1448
Year 13, Month 3, Day 18 20 Apr 1448
Year 13, Month 4, Day 3 5 May 1448
Year 13, Month 4, Day 14 16 May 1448
Year 13, Month 5, Day 6 6 Jun 1448
Year 13, Month 5, Day 6 6 Jun 1448
Year 13, Month 5, Day 15 15 Jun 1448
Year 13, Month 5, Day 19 19 Jun 1448
Year 13, Month 6, Day 13 13 Jul 1448
Year 13, Month 8, Day 9 6 Sep 1448
Year 13, Month 8, Day 24 21 Sep 1448
Year 13, Month 8, Day 29 26 Sep 1448
Year 13, Month 9, Day 29 26 Oct 1448
Year 13, Month 12, Day 23 17 Jan 1449
Year 13, Month 12, Day 24 18 Jan 1449
Year 14, Month 1, Day 14 6 Feb 1449
Year 14, Month 1, Day 19 11 Feb 1449
Year 14, Month 1, Day 21 13 Feb 1449
Year 14, Month 2, Day 18 12 Mar 1449
Year 14, Month 2, Day 20 14 Mar 1449
Year 14, Month 3, Day 17 9 Apr 1449
Year 14, Month 4, Day 17 8 May 1449
Year 14, Month 5, Day 9 30 May 1449
Year 14, Month 5, Day 22 12 Jun 1449
Year 14, Month 5, Day 27 17 Jun 1449
Year 14, Month 6, Day 19 8 Jul 1449
Year 14, Month 6, Day 24 13 Jul 1449
Year 14, Month 7, Day 11 30 Jul 1449
Year 14, Month 9, Day 1 17 Sep 1449
Year 14, Month 9, Day 8 24 Sep 1449
Year 14, Month 9, Day 27 3 Oct 1449
Year 14, Month 10, Day 24 9 Nov 1449
Year 14, Month 11, Day 9 23 Nov 1449
Reign: Xuan-de
Reign Date Western Date
Year 10, Month 2, Day 9 8 Mar 1435
Year 10, Month 2, Day 26 25 Mar 1435
Year 10, Month 3, Day 13 11 Apr 1435
Year 10, Month 3, Day 25 23 Apr 1435
Year 10, Month 4, Day 1 28 Apr 1435
Year 10, Month 4, Day 2 29 Apr 1435
Year 10, Month 5, Day 9 5 Jun 1435
Year 10, Month 5, Day 15 11 Jun 1435
Year 10, Month 5, Day 26 22 Jun 1435
Year 10, Month 6, Day 9 4 Jul 1435
Year 10, Month 6, Day 21 16 Jul 1435
Year 10, Month 7, Day 6 30 Jul 1435
Year 10, Month 7, Day 19 12 Aug 1435
Year 10, Month 7, Day 20 13 Aug 1435
Year 10, Month 7, Day 27 20 Aug 1435
Year 10, Month 8, Day 15 7 Sep 1435
Year 10, Month 10, Day 26 16 Nov 1435
Year 10, Month 11, Day 10 29 Nov 1435
Year 10, Month 12, Day 5 24 Dec 1435
Year 10, Month 12, Day 26 14 Jan 1436
Reign: Jing-tai
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 5 18 Mar 1450
Year 1, Month 2, Day 18 31 Mar 1450
Year 1, Month 3, Day 6 11 Apr 1450
Year 1, Month 3, Day 22 3 May 1450
Year 1, Month 3, Day 25 6 May 1450
Year 1, Month 4, Day 3 13 May 1450
Year 1, Month 4, Day 14 24 May 1450
Year 1, Month 5, Day 5 14 Jun 1450
Year 1, Month 5, Day 6 15 Jun 1450
Year 1, Month 5, Day 24 3 Jul 1450
Year 1, Month 8, Day 14 19 Sep 1450
Year 1, Month 10, Day 3 6 Nov 1450
Year 1, Month 11, Day 13 16 Dec 1450
Year 1, Month 11, Day 14 17 Dec 1450
Year 1, Month 11, Day 26 29 Dec 1450
Year 2, Month 2, Day 17 19 Mar 1451
Year 2, Month 2, Day 23 25 Mar 1451
Year 2, Month 6, Day 1 29 Jun 1451
Year 2, Month 6, Day 21 19 Jul 1451
Year 2, Month 7, Day 27 23 Aug 1451
Year 2, Month 7, Day 28 24 Aug 1451
Year 2, Month 8, Day 4 29 Aug 1451
Year 2, Month 8, Day 28 22 Sep 1451
Year 2, Month 8, Day 28 22 Sep 1451
Year 2, Month 8, Day 29 23 Sep 1451
Year 3, Month 3, Day 28 17 Apr 1452
Year 3, Month 4, Day 25 14 May 1452
Year 3, Month 5, Day 1 19 May 1452
Year 3, Month 5, Day 5 23 May 1452
Year 3, Month 5, Day 6 24 May 1452
Year 3, Month 5, Day 15 2 Jun 1452
Year 3, Month 6, Day 9 25 Jun 1452
Year 3, Month 6, Day 11 27 Jun 1452
Year 3, Month 6, Day 16 2 Jul 1452
Year 3, Month 6, Day 19 5 Jul 1452
Year 3, Month 6, Day 20 6 Jul 1452
Year 3, Month 6, Day 20 6 Jul 1452
Year 3, Month 7, Day 1 17 Jul 1452
Year 3, Month 8, Day 22 5 Sep 1452
Year 3, Month 8, Day 28 11 Sep 1452
Year 3, Month 9, Day 2 14 Sep 1452
Year 3, Month 12, Day 10 19 Jan 1453
Year 3, Month 12, Day 18 27 Jan 1453
Year 4, Month 1, Day 9 17 Feb 1453
Year 4, Month 1, Day 19 27 Feb 1453
Year 4, Month 2, Day 24 2 Apr 1453
Year 4, Month 3, Day 12 20 Apr 1453
Year 4, Month 3, Day 22 30 Apr 1453
Year 4, Month 5, Day 4 10 Jun 1453
Year 4, Month 5, Day 15 21 Jun 1453
Year 4, Month 5, Day 25 1 Jul 1453
Year 4, Month 7, Day 28 1 Sep 1453
Year 4, Month 8, Day 11 13 Sep 1453
Year 4, Month 10, Day 3 3 Nov 1453
Year 4, Month 10, Day 8 8 Nov 1453
Year 5, Month 2, Day 14 12 Mar 1454
Year 5, Month 3, Day 26 23 Apr 1454
Year 5, Month 3, Day 29 26 Apr 1454
Year 5, Month 5, Day 10 5 Jun 1454
Year 5, Month 6, Day 11 6 Jul 1454
Year 5, Month 6, Day 16 11 Jul 1454
Year 5, Month 8, Day 4 27 Aug 1454
Year 5, Month 8, Day 7 30 Aug 1454
Year 5, Month 8, Day 10 2 Sep 1454
Year 5, Month 8, Day 13 5 Sep 1454
Year 5, Month 9, Day 2 23 Sep 1454
Year 6, Month 2, Day 8 24 Feb 1455
Year 6, Month 3, Day 13 30 Mar 1455
Year 6, Month 4, Day 13 29 Apr 1455
Year 6, Month 5, Day 15 30 May 1455
Year 6, Month 5, Day 21 5 Jun 1455
Year 6, Month 5, Day 28 12 Jun 1455
Year 6, Month 6, Day 18 2 Jul 1455
Year 6, Month 7, Day 9 21 Aug 1455
Year 6, Month 7, Day 19 31 Aug 1455
Year 6, Month 7, Day 23 4 Sep 1455
Year 6, Month 9, Day 8 18 Oct 1455
Year 6, Month 10, Day 15 24 Nov 1455
Year 7, Month 4, Day 16 20 May 1456
Year 7, Month 5, Day 21 23 Jun 1456
Year 7, Month 6, Day 5 7 Jul 1456
Year 7, Month 6, Day 5 7 Jul 1456
Year 7, Month 7, Day 22 22 Aug 1456
Reign: Tian-shun
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 17 12 Mar 1457
Year 1, Month 2, Day 26 21 Mar 1457
Year 1, Month 3, Day 1 25 Mar 1457
Year 1, Month 3, Day 1 25 Mar 1457
Year 1, Month 3, Day 28 21 Apr 1457
Year 1, Month 4, Day 1 24 Apr 1457
Year 1, Month 6, Day 1 22 Jun 1457
Year 1, Month 6, Day 2 23 Jun 1457
Year 1, Month 6, Day 2 23 Jun 1457
Year 1, Month 6, Day 15 6 Jul 1457
Year 1, Month 11, Day 21 7 Dec 1457
Year 2, Month 2, Day 6 19 Feb 1458
Year 2, Month 3, Day 18 30 Apr 1458
Year 2, Month 4, Day 15 27 May 1458
Year 2, Month 5, Day 22 2 Jul 1458
Year 2, Month 6, Day 9 19 Jul 1458
Year 2, Month 6, Day 11 21 Jul 1458
Year 2, Month 6, Day 16 26 Jul 1458
Year 2, Month 7, Day 12 20 Aug 1458
Year 2, Month 7, Day 30 7 Sep 1458
Year 2, Month 8, Day 14 21 Sep 1458
Year 2, Month 10, Day 22 27 Nov 1458
Year 2, Month 10, Day 23 28 Nov 1458
Year 2, Month 11, Day 1 6 Dec 1458
Year 2, Month 11, Day 17 22 Dec 1458
Year 2, Month 11, Day 20 25 Dec 1458
Year 2, Month 11, Day 22 27 Dec 1458
Year 2, Month 12, Day 18 22 Jan 1459
Year 2, Month 12, Day 21 25 Jan 1459
Year 3, Month 1, Day 4 6 Feb 1459
Year 3, Month 6, Day 8 7 Jul 1459
Year 3, Month 7, Day 2 30 Jul 1459
Year 3, Month 7, Day 21 18 Aug 1459
Year 3, Month 8, Day 17 13 Sep 1459
Year 3, Month 8, Day 17 13 Sep 1459
Year 3, Month 9, Day 14 10 Oct 1459
Year 3, Month 10, Day 28 22 Nov 1459
Year 4, Month 4, Day 14 4 May 1460
Year 4, Month 5, Day 9 28 May 1460
Year 4, Month 5, Day 11 30 May 1460
Year 4, Month 7, Day 3 20 Jul 1460
Year 4, Month 7, Day 10 27 Jul 1460
Year 4, Month 7, Day 10 27 Jul 1460
Year 4, Month 7, Day 15 1 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 7 22 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 8 23 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 11 26 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 16 31 Aug 1460
Year 4, Month 8, Day 19 3 Sep 1460
Year 4, Month 8, Day 19 3 Sep 1460
Year 4, Month 8, Day 19 3 Sep 1460
Year 4, Month 8, Day 27 11 Sep 1460
Year 4, Month 9, Day 13 27 Sep 1460
Year 4, Month Intercalary 11, Day 24 6 Dec 1460
Year 5, Month 2, Day 10 21 Mar 1461
Year 5, Month 2, Day 23 3 Apr 1461
Year 5, Month 3, Day 15 25 Apr 1461
Year 5, Month 3, Day 17 27 Apr 1461
Year 5, Month 3, Day 21 1 May 1461
Year 5, Month 5, Day 26 3 Jul 1461
Year 5, Month 5, Day 29 6 Jul 1461
Year 5, Month 6, Day 21 28 Jul 1461
Year 5, Month 6, Day 22 29 Jul 1461
Year 5, Month 6, Day 24 31 Jul 1461
Year 5, Month 8, Day 24 27 Sep 1461
Year 5, Month 9, Day 25 28 Oct 1461
Year 5, Month 12, Day 2 2 Jan 1462
Year 5, Month 12, Day 16 16 Jan 1462
Year 6, Month 2, Day 25 25 Mar 1462
Year 6, Month 2, Day 25 25 Mar 1462
Year 6, Month 6, Day 30 26 Jul 1462
Year 6, Month 8, Day 12 5 Sep 1462
Year 6, Month 9, Day 26 18 Oct 1462
Year 6, Month 11, Day 21 12 Dec 1462
Year 6, Month 12, Day 13 2 Jan 1463
Year 7, Month 3, Day 5 24 Mar 1463
Year 7, Month 5, Day 28 14 Jun 1463
Year 7, Month 6, Day 10 26 Jun 1463
Year 7, Month 6, Day 11 27 Jun 1463
Year 7, Month Intercalary 7, Day 6 20 Aug 1463
Subscribe to RSS - Ying-zong Subscribe to Ying-zong