Tai-zong

Reign: Hong-wu
Reign Date Western Date
Year 16, Month 10, Day 13 8 Nov 1383
Year 16, Month 11, Day Nov/Dec 1383
Year 35, Month 7, Day 1 30 Jul 1402
Year 35, Month 7, Day 24 22 Aug 1402
Year 35, Month 9, Day 7 3 Oct 1402
Year 35, Month 9, Day 8 4 Oct 1402
Year 35, Month 9, Day 18 14 Oct 1402
Year 35, Month 12, Day 7 31 Dec 1402
Reign: Yong-le
Reign Date Western Date
Year 1, Month 1, Day 10 1 Feb 1403
Year 1, Month 1, Day 23 14 Feb 1403
Year 1, Month 2, Day 5 25 Feb 1403
Year 1, Month 2, Day 7 27 Feb 1403
Year 1, Month 2, Day 20 12 Mar 1403
Year 1, Month 4, Day 3 21 Apr 1403
Year 1, Month 4, Day 8 28 Apr 1403
Year 1, Month 4, Day 15 5 May 1403
Year 1, Month 4, Day 24 14 May 1403
Year 1, Month 5, Day 5 25 May 1403
Year 1, Month 6, Day 12 1 Jul 1403
Year 1, Month 7, Day 7 25 Jul 1403
Year 1, Month 7, Day 22 9 Aug 1403
Year 1, Month 8, Day 8 25 Aug 1403
Year 1, Month 8, Day 8 25 Aug 1403
Year 1, Month 8, Day 12 29 Aug 1403
Year 1, Month 8, Day 25 11 Sep 1403
Year 1, Month 9, Day 5 21 Sep 1403
Year 1, Month 9, Day 10 26 Sep 1403
Year 1, Month 9, Day 15 1 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 19 5 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 19 5 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 20 6 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 22 8 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 24 10 Oct 1403
Year 1, Month 9, Day 26 12 Oct 1403
Year 1, Month 10, Day 7 22 Oct 1403
Year 1, Month 10, Day 12 27 Oct 1403
Year 1, Month 10, Day 13 28 Oct 1403
Year 1, Month 10, Day 15 30 Oct 1403
Year 1, Month 10, Day 30 14 Nov 1403
Year 1, Month Intercalary 11, Day 15 28 Dec 1403
Year 1, Month Intercalary 11, Day 24 6 Jan 1404
Year 1, Month 12, Day 28 9 Feb 1404
Year 2, Month 1, Day 15 25 Feb 1404
Year 2, Month 1, Day 19 29 Feb 1404
Year 2, Month 1, Day 21 2 Mar 1404
Year 2, Month 2, Day 19 29 Mar 1404
Year 2, Month 3, Day 3 12 Apr 1404
Year 2, Month 4, Day 3 11 May 1404
Year 2, Month 4, Day 13 21 May 1404
Year 2, Month 4, Day 16 24 May 1404
Year 2, Month 4, Day 19 27 May 1404
Year 2, Month 4, Day 25 2 Jun 1404
Year 2, Month 4, Day 29 6 Jun 1404
Year 2, Month 5, Day 15 22 Jun 1404
Year 2, Month 5, Day 27 4 Jul 1404
Year 2, Month 5, Day 29 6 Jul 1404
Year 2, Month 6, Day 4 10 Jul 1404
Year 2, Month 6, Day 4 10 Jul 1404
Year 2, Month 6, Day 5 11 Jul 1404
Year 2, Month 6, Day 16 22 Jul 1404
Year 2, Month 6, Day 19 25 Jul 1404
Year 2, Month 7, Day 3 8 Aug 1404
Year 2, Month 7, Day 28 2 Sep 1404
Year 2, Month 8, Day 1 5 Sep 1404
Year 2, Month 8, Day 3 7 Sep 1404
Year 2, Month 8, Day 6 10 Sep 1404
Year 2, Month 8, Day 8 12 Sep 1404
Year 2, Month 8, Day 20 24 Sep 1404
Year 2, Month 8, Day 28 2 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 4 7 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 4 7 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 11 14 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 13 16 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 13 16 Oct 1404
Year 2, Month 9, Day 16 19 Oct 1404
Year 2, Month 10, Day 2 4 Nov 1404
Year 2, Month 10, Day 3 5 Nov 1404
Year 2, Month 10, Day 3 5 Nov 1404
Year 2, Month 10, Day 11 13 Nov 1404
Year 2, Month 11, Day 27 29 Dec 1404
Year 2, Month 12, Day 19 19 Jan 1405
Year 2, Month 12, Day 25 25 Jan 1405
Year 2, Month 12, Day 29 29 Jan 1405
Year 3, Month 1, Day 2 1 Feb 1405
Year 3, Month 1, Day 17 16 Feb 1405
Year 3, Month 1, Day 21 20 Feb 1405
Year 3, Month 2, Day 6 6 Mar 1405
Year 3, Month 3, Day 28 26 Apr 1405
Year 3, Month 4, Day 8 6 May 1405
Year 3, Month 4, Day 19 17 May 1405
Year 3, Month 5, Day 25 21 Jun 1405
Year 3, Month 6, Day 15 11 Jul 1405
Year 3, Month 6, Day 22 18 Jul 1405
Year 3, Month 6, Day 26 22 Jul 1405
Year 3, Month 6, Day 29 25 Jul 1405
Year 3, Month 7, Day 5 30 Jul 1405
Year 3, Month 7, Day 11 5 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 13 7 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 13 7 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 15 9 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 16 10 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 16 10 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 18 12 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 18 12 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 19 13 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 20 14 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 21 15 Aug 1405
Year 3, Month 7, Day 24 18 Aug 1405
Year 3, Month 8, Day 8 1 Sep 1405
Year 3, Month 8, Day 29 22 Sep 1405
Year 3, Month 9, Day 1 23 Sep 1405
Year 3, Month 9, Day 2 24 Sep 1405
Year 3, Month 9, Day 11 3 Oct 1405
Year 3, Month 9, Day 16 8 Oct 1405
Year 3, Month 9, Day 23 15 Oct 1405
Year 3, Month 9, Day 26 18 Oct 1405
Year 3, Month 9, Day 29 21 Oct 1405
Year 3, Month 10, Day 5 27 Oct 1405
Year 3, Month 10, Day 15 6 Nov 1405
Year 3, Month 10, Day 20 11 Nov 1405
Year 3, Month 10, Day 20 11 Nov 1405
Year 3, Month 10, Day 21 12 Nov 1405
Year 3, Month 11, Day 1 22 Nov 1405
Year 3, Month 11, Day 4 25 Nov 1405
Year 3, Month 11, Day 14 5 Dec 1405
Year 3, Month 11, Day 22 13 Dec 1405
Year 3, Month 12, Day 1 22 Dec 1405
Year 3, Month 12, Day 6 29 Dec 1405
Year 3, Month 12, Day 11 1 Jan 1406
Year 3, Month 12, Day 15 5 Jan 1406
Year 3, Month 12, Day 18 8 Jan 1406
Year 3, Month 12, Day 18 8 Jan 1406
Year 3, Month 12, Day 20 10 Jan 1406
Year 4, Month 1, Day 7 26 Jan 1406
Year 4, Month 1, Day 12 31 Jan 1406
Year 4, Month 1, Day 18 6 Feb 1406
Year 4, Month 1, Day 28 16 Feb 1406
Year 4, Month 1, Day 30 18 Feb 1406
Year 4, Month 1, Day 30 18 Feb 1406
Year 4, Month 2, Day 22 12 Mar 1406
Year 4, Month 3, Day 2 21 Mar 1406
Year 4, Month 3, Day 16 4 Apr 1406
Year 4, Month 3, Day 24 12 Apr 1406
Year 4, Month 3, Day 27 15 Apr 1406
Year 4, Month 4, Day 11 29 Apr 1406
Year 4, Month 4, Day 14 2 May 1406
Year 4, Month 4, Day 18 6 May 1406
Year 4, Month 4, Day 18 6 May 1406
Year 4, Month 4, Day 20 8 May 1406
Year 4, Month 4, Day 23 11 May 1406
Year 4, Month 4, Day 24 12 May 1406
Year 4, Month 4, Day 24 12 May 1406
Year 4, Month 4, Day 27 15 May 1406
Year 4, Month 5, Day 1 18 May 1406
Year 4, Month 5, Day 2 19 May 1406
Year 4, Month 5, Day 8 25 May 1406
Year 4, Month 5, Day 12 29 May 1406
Year 4, Month 5, Day 13 30 May 1406
Year 4, Month 5, Day 13 30 May 1406
Year 4, Month 5, Day 15 1 Jun 1406
Year 4, Month 5, Day 15 1 Jun 1406
Year 4, Month 5, Day 15 1 Jun 1406
Year 4, Month 5, Day 15 1 Jun 1406
Year 4, Month 5, Day 17 3 Jun 1406
Year 4, Month 5, Day 17 3 Jun 1406
Year 4, Month 5, Day 18 4 Jun 1406
Year 4, Month 5, Day 28 14 Jun 1406
Year 4, Month 6, Day 5 20 Jun 1406
Year 4, Month 6, Day 7 22 Jun 1406
Year 4, Month 6, Day 10 25 Jun 1406
Year 4, Month 6, Day 18 3 Jul 1406
Year 4, Month 6, Day 24 9 Jul 1406
Year 4, Month 6, Day 28 13 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 1 15 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 4 18 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 5 19 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 6 20 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 10 24 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 12 26 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 12 26 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 13 27 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 16 30 Jul 1406
Year 4, Month 7, Day 18 1 Aug 1406
Year 4, Month 7, Day 18 1 Aug 1406
Year 4, Month 7, Day 25 8 Aug 1406
Year 4, Month 7, Day 29 12 Aug 1406
Year 4, Month 7, Day 30 13 Aug 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 2 15 Aug 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 12 25 Aug 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 12 25 Aug 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 13 26 Aug 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 22 4 Sep 1406
Year 4, Month Intercalary 7, Day 24 6 Sep 1406
Year 4, Month 8, Day 1 12 Sep 1406
Year 4, Month 8, Day 1 12 Sep 1406
Year 4, Month 8, Day 11 22 Sep 1406
Year 4, Month 8, Day 14 25 Sep 1406
Year 4, Month 8, Day 18 29 Sep 1406
Year 4, Month 8, Day 25 6 Oct 1406
Year 4, Month 8, Day 26 7 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 2 13 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 9 20 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 16 27 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 20 31 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 20 31 Oct 1406
Year 4, Month 9, Day 26 6 Nov 1406
Year 4, Month 10, Day 2 12 Nov 1406
Year 4, Month 10, Day 9 19 Nov 1406
Year 4, Month 10, Day 10 20 Nov 1406
Year 4, Month 10, Day 14 24 Nov 1406
Year 4, Month 10, Day 20 30 Nov 1406
Year 4, Month 10, Day 21 1 Dec 1406
Year 4, Month 11, Day 4 14 Dec 1406
Year 4, Month 11, Day 26 5 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 1 9 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 6 14 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 11 19 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 12 20 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 18 26 Jan 1407
Year 4, Month 12, Day 26 3 Feb 1407
Year 5, Month 1, Day 1 8 Feb 1407
Year 5, Month 1, Day 9 16 Feb 1407
Year 5, Month 1, Day 14 21 Feb 1407
Year 5, Month 2, Day 1 10 Mar 1407
Year 5, Month 2, Day 8 17 Mar 1407
Year 5, Month 2, Day 22 31 Mar 1407
Year 5, Month 3, Day 10 17 Apr 1407
Year 5, Month 3, Day 26 3 May 1407
Year 5, Month 3, Day 27 4 May 1407
Year 5, Month 3, Day 30 7 May 1407
Year 5, Month 4, Day 2 9 May 1407
Year 5, Month 4, Day 19 26 May 1407
Year 5, Month 4, Day 26 2 Jun 1407
Year 5, Month 5, Day 11 16 Jun 1407
Year 5, Month 5, Day 12 17 Jun 1407
Year 5, Month 5, Day 15 20 Jun 1407
Year 5, Month 5, Day 21 26 Jun 1407
Year 5, Month 5, Day 29 4 Jul 1407
Year 5, Month 5, Day 29 4 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 1 5 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 4 8 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 4 8 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 8 12 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 11 15 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 13 17 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 16 20 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 21 28 Jul 1407
Year 5, Month 6, Day 29 2 Aug 1407
Year 5, Month 7, Day 1 3 Aug 1407
Year 5, Month 7, Day 13 15 Aug 1407
Year 5, Month 7, Day 14 16 Aug 1407
Year 5, Month 7, Day 21 23 Aug 1407
Year 5, Month 7, Day 21 23 Aug 1407
Year 5, Month 7, Day 26 28 Aug 1407
Year 5, Month 8, Day 17 18 Sep 1407
Year 5, Month 8, Day 18 19 Sep 1407
Year 5, Month 8, Day 29 30 Sep 1407
Year 5, Month 9, Day 1 1 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 2 2 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 2 2 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 3 3 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 4 4 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 5 5 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 5 5 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 6 6 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 6 6 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 7 7 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 8 8 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 8 8 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 8 8 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 8 8 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 11 11 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 18 18 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 23 23 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 23 23 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 27 27 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 29 29 Oct 1407
Year 5, Month 9, Day 30 30 Oct 1407
Year 5, Month 10, Day 1 31 Oct 1407
Year 5, Month 10, Day 7 6 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 8 7 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 10 9 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 16 15 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 18 17 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 21 20 Nov 1407
Year 5, Month 10, Day 23 22 Nov 1407
Year 5, Month 11, Day 1 30 Nov 1407
Year 5, Month 11, Day 3 2 Dec 1407
Year 5, Month 11, Day 16 15 Dec 1407
Year 5, Month 11, Day 18 17 Dec 1407
Year 5, Month 11, Day 19 18 Dec 1407
Year 5, Month 11, Day 28 27 Dec 1407
Year 5, Month 12, Day 10 7 Jan 1408
Year 5, Month 12, Day 16 13 Jan 1408
Year 6, Month 1, Day 4 31 Jan 1408
Year 6, Month 1, Day 16 12 Feb 1408
Year 6, Month 1, Day 18 14 Feb 1408
Year 6, Month 1, Day 18 14 Feb 1408
Year 6, Month 1, Day 19 15 Feb 1408
Year 6, Month 1, Day 19 15 Feb 1408
Year 6, Month 2, Day 8 5 Mar 1408
Year 6, Month 2, Day 10 7 Mar 1408
Year 6, Month 2, Day 17 14 Mar 1408
Year 6, Month 2, Day 24 21 Mar 1408
Year 6, Month 2, Day 25 22 Mar 1408
Year 6, Month 3, Day 11 7 Apr 1408
Year 6, Month 3, Day 13 9 Apr 1408
Year 6, Month 3, Day 22 17 Apr 1408
Year 6, Month 4, Day 5 30 Apr 1408
Year 6, Month 4, Day 7 2 May 1408
Year 6, Month 4, Day 9 4 May 1408
Year 6, Month 4, Day 17 12 May 1408
Year 6, Month 5, Day 3 28 May 1408
Year 6, Month 5, Day 3 28 May 1408
Year 6, Month 5, Day 15 9 Jun 1408
Year 6, Month 5, Day 17 11 Jun 1408
Year 6, Month 5, Day 19 13 Jun 1408
Year 6, Month 5, Day 28 23 Jun 1408
Year 6, Month 6, Day Jun/Jul 1408
Year 6, Month 6, Day Jun/Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 10 3 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 11 4 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 11 4 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 12 5 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 13 6 Jul 1408
Year 6, Month 6, Day 19 12 Jul 1408
Year 6, Month 7, Day 7 29 Jul 1408
Year 6, Month 7, Day 7 29 Jul 1408
Year 6, Month 7, Day 8 30 Jul 1408
Year 6, Month 7, Day 9 31 Jul 1408
Year 6, Month 7, Day 10 1 Aug 1408
Year 6, Month 7, Day 13 4 Aug 1408
Year 6, Month 7, Day 14 5 Aug 1408
Year 6, Month 7, Day 17 8 Aug 1408
Year 6, Month 7, Day 19 10 Aug 1408
Year 6, Month 7, Day 25 15 Aug 1408
Year 6, Month 7, Day 25 16 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 1 21 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 1 21 Aug 1408
Year 4, Month Intercalary 7, Day 12 25 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 10 31 Aug 1408
Year 6, Month 8, Day 14 3 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 14 6 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 17 6 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 19 8 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 20 9 Sep 1408
Year 6, Month 8, Day 28 17 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 1 20 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 1 20 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 1 20 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 8 27 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 11 30 Sep 1408
Year 6, Month 9, Day 28 17 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 1 19 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 1 19 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 5 23 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 6 24 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 10 28 Oct 1408
Year 6, Month 10, Day 20 7 Nov 1408
Year 6, Month 10, Day 26 13 Nov 1408
Year 6, Month 11, Day 4 21 Nov 1408
Year 6, Month 11, Day 15 2 Dec 1408
Year 6, Month 11, Day 17 4 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 2 18 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 4 20 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 6 22 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 7 23 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 7 23 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 7 23 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 13 29 Dec 1408
Year 6, Month 12, Day 21 6 Jan 1409
Year 7, Month 1, Day 8 23 Jan 1409
Year 7, Month 1, Day 21 5 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 21 5 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 22 6 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 22 6 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 24 8 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 27 11 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 28 12 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 28 12 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 29 13 Feb 1409
Year 7, Month 1, Day 29 13 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 2 16 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 3 17 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 8 22 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 9 23 Feb 1409
Year 7, Month 2, Day 19 5 Mar 1409
Year 7, Month 2, Day 29 15 Mar 1409
Year 7, Month 3, Day 3 19 Mar 1409
Year 7, Month 3, Day 11 27 Mar 1409
Year 7, Month 3, Day 21 6 Apr 1409
Year 7, Month 4, Day 10 24 Apr 1409
Year 7, Month 4, Day 20 4 May 1409
Year 7, Month 5, Day 17 29 Jun 1409
Year 7, Month 5, Day 18 30 Jun 1409
Year 7, Month 5, Day 24 7 Jul 1409
Year 7, Month 6, Day 15 27 Jul 1409
Year 7, Month 6, Day 20 1 Aug 1409
Year 7, Month 7, Day 26 5 Sep 1409
Year 7, Month 7, Day 26 5 Sep 1409
Year 7, Month 7, Day 27 6 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 2 10 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 2 10 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 4 12 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 21 29 Sep 1409
Year 7, Month 8, Day 25 3 Oct 1409
Year 7, Month 8, Day 25 3 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 1 9 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 16 24 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 16 24 Oct 1409
Year 7, Month 9, Day 22 30 Oct 1409
Year 7, Month 10, Day 1 7 Nov 1409
Year 7, Month 10, Day 1 7 Nov 1409
Year 7, Month 10, Day 3 9 Nov 1409
Year 7, Month 10, Day 27 3 Dec 1409
Year 7, Month 11, Day 10 16 Dec 1409
Year 7, Month 11, Day 21 27 Dec 1409
Year 7, Month 12, Day 11 15 Jan 1410
Year 7, Month 12, Day 28 1 Feb 1410
Year 7, Month 12, Day Jan/Feb 1410
Year 8, Month 1, Day 9 12 Feb 1410
Year 8, Month 1, Day 20 23 Feb 1410
Year 8, Month 1, Day 28 3 Mar 1410
Year 8, Month 2, Day 1 6 Mar 1410
Year 8, Month 2, Day 4 9 Mar 1410
Year 8, Month 3, Day 8 11 Apr 1410
Year 8, Month 3, Day 21 24 Apr 1410
Year 8, Month 4, Day 2 5 May 1410
Year 8, Month 4, Day 24 27 May 1410
Year 8, Month 4, Day 26 29 May 1410
Year 8, Month 4, Day 30 2 Jun 1410
Year 8, Month 5, Day 11 13 Jun 1410
Year 8, Month 5, Day 12 14 Jun 1410
Year 8, Month 7, Day 10 10 Aug 1410
Year 8, Month 7, Day 13 13 Aug 1410
Year 8, Month 7, Day 14 14 Aug 1410
Year 8, Month 8, Day 4 2 Sep 1410
Year 8, Month 9, Day 9 7 Oct 1410
Year 8, Month 9, Day 15 13 Oct 1410
Year 8, Month 9, Day 15 13 Oct 1410
Year 8, Month 9, Day 21 19 Oct 1410
Year 8, Month 10, Day 7 3 Nov 1410
Year 8, Month 10, Day 9 5 Nov 1410
Year 8, Month 11, Day 15 11 Dec 1410
Year 8, Month 11, Day 20 16 Dec 1410
Year 8, Month 12, Day 6 31 Dec 1410
Year 8, Month 12, Day 6 31 Dec 1410
Year 8, Month 12, Day 7 1 Jan 1411
Year 8, Month 12, Day 16 10 Jan 1411
Year 8, Month 12, Day 18 12 Jan 1411
Year 8, Month 12, Day 26 20 Jan 1411
Year 9, Month 1, Day 9 1 Feb 1411
Year 9, Month 1, Day 10 2 Feb 1411
Year 9, Month 1, Day 11 3 Feb 1411
Year 9, Month 1, Day 18 10 Feb 1411
Year 9, Month 1, Day 21 13 Feb 1411
Year 9, Month 1, Day 23 15 Feb 1411
Year 9, Month 2, Day 2 24 Feb 1411
Year 9, Month 2, Day 12 5 Mar 1411
Year 9, Month 2, Day 25 19 Mar 1411
Year 9, Month 3, Day 3 26 Mar 1411
Year 9, Month 3, Day 13 5 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 14 6 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 15 7 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 17 9 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 17 9 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 24 16 Apr 1411
Year 9, Month 3, Day 27 19 Apr 1411
Year 9, Month 4, Day 10 2 May 1411
Year 9, Month 4, Day 13 5 May 1411
Year 9, Month 4, Day 24 16 May 1411
Year 9, Month 4, Day 27 19 May 1411
Year 9, Month 5, Day 7 29 May 1411
Year 9, Month 5, Day 9 31 May 1411
Year 9, Month 5, Day 10 1 Jun 1411
Year 9, Month 5, Day 20 11 Jun 1411
Year 9, Month 5, Day 21 12 Jun 1411
Year 9, Month 6, Day 4 24 Jun 1411
Year 9, Month 6, Day Jun/Jul 1411
Year 9, Month 6, Day 16 6 Jul 1411
Year 9, Month 6, Day 18 8 Jul 1411
Year 9, Month 6, Day 21 11 Jul 1411
Year 9, Month 6, Day 21 11 Jul 1411
Year 9, Month 6, Day 22 12 Jul 1411
Year 9, Month 6, Day 25 15 Jul 1411
Year 9, Month 6, Day 29 19 Jul 1411
Year 9, Month 7, Day 5 25 Jul 1411
Year 9, Month 7, Day 15 4 Aug 1411
Year 9, Month 7, Day 16 5 Aug 1411
Year 9, Month 7, Day 17 6 Aug 1411
Year 9, Month 7, Day 22 11 Aug 1411
Year 9, Month 7, Day 25 14 Aug 1411
Year 9, Month 7, Day 27 16 Aug 1411
Year 9, Month 7, Day 28 17 Aug 1411
Year 9, Month 8, Day 1 20 Aug 1411
Year 9, Month 8, Day 6 25 Aug 1411
Year 9, Month 8, Day 12 31 Aug 1411
Year 9, Month 8, Day 15 3 Sep 1411
Year 9, Month 8, Day 15 3 Sep 1411
Year 9, Month 8, Day 25 13 Sep 1411
Year 9, Month 8, Day 26 14 Sep 1411
Year 9, Month 9, Day 1 18 Sep 1411
Year 9, Month 9, Day 6 23 Sep 1411
Year 9, Month 9, Day 15 2 Oct 1411
Year 9, Month 9, Day 18 5 Oct 1411
Year 9, Month 9, Day 29 16 Oct 1411
Year 9, Month 10, Day 4 21 Oct 1411
Year 9, Month 10, Day 19 5 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 6 21 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 8 23 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 12 27 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 12 27 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 13 28 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 15 30 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 15 30 Nov 1411
Year 9, Month 11, Day 17 2 Dec 1411
Year 9, Month 11, Day 21 6 Dec 1411
Year 9, Month 11, Day 23 8 Dec 1411
Year 9, Month 12, Day 8 22 Dec 1411
Year 9, Month 12, Day 10 24 Dec 1411
Year 9, Month 12, Day 20 3 Jan 1412
Year 9, Month Intercalary 12, Day 5 18 Jan 1412
Year 10, Month 3, Day 17 27 Apr 1412
Year 10, Month 3, Day 26 6 May 1412
Year 10, Month 5, Day 2 10 Jun 1412
Year 10, Month 6, Day 4 12 Jul 1412
Year 10, Month 6, Day 19 27 Jul 1412
Year 10, Month 6, Day 22 30 Jul 1412
Year 10, Month 6, Day 23 31 Jul 1412
Year 10, Month 6, Day 24 1 Aug 1412
Year 10, Month 7, Day 10 17 Aug 1412
Year 10, Month 7, Day 13 20 Aug 1412
Year 10, Month 7, Day 25 1 Sep 1412
Year 10, Month 8, Day 1 6 Sep 1412
Year 10, Month 8, Day 9 14 Sep 1412
Year 10, Month 8, Day 12 17 Sep 1412
Year 10, Month 8, Day 19 24 Sep 1412
Year 10, Month 8, Day 25 30 Sep 1412
Year 10, Month 9, Day 3 8 Oct 1412
Year 10, Month 9, Day 14 19 Oct 1412
Year 10, Month 9, Day 15 20 Oct 1412
Year 10, Month 9, Day 16 21 Oct 1412
Year 10, Month 9, Day 25 30 Oct 1412
Year 10, Month 9, Day 28 31 Oct 1412
Year 10, Month 9, Day 26 31 Oct 1412
Year 10, Month 10, Day 7 11 Nov 1412
Year 10, Month 10, Day 7 11 Nov 1412
Year 10, Month 10, Day 11 15 Nov 1412
Year 10, Month 10, Day 26 30 Nov 1412
Year 10, Month 11, Day 6 7 Dec 1412
Year 10, Month 11, Day 9 12 Dec 1412
Year 10, Month 11, Day 15 18 Dec 1412
Year 10, Month 11, Day 20 23 Dec 1412
Year 10, Month 12, Day 13 15 Jan 1413
Year 10, Month 12, Day 15 17 Jan 1413
Year 11, Month 1, Day 17 19 Jan 1413
Year 11, Month 1, Day 26 26 Feb 1413
Year 11, Month 2, Day 14 15 Mar 1413
Year 11, Month 2, Day 14 15 Mar 1413
Year 11, Month 5, Day 6 12 Jun 1413
Year 11, Month 5, Day 14 20 Jun 1413
Year 11, Month 5, Day 26 24 Jun 1413
Year 11, Month 7, Day 2 29 Jul 1413
Year 11, Month 7, Day 10 6 Aug 1413
Year 11, Month 7, Day 15 11 Aug 1413
Year 11, Month 8, Day 26 20 Sep 1413
Year 11, Month 8, Day 27 21 Sep 1413
Year 11, Month 8, Day 29 23 Sep 1413
Year 11, Month 9, Day 6 30 Sep 1413
Year 11, Month 9, Day 7 1 Oct 1413
Year 11, Month 11, Day 19 13 Dec 1413
Year 11, Month 11, Day 22 15 Dec 1413
Year 11, Month 11, Day 24 17 Dec 1413
Year 11, Month 11, Day 25 18 Dec 1413
Year 11, Month 11, Day 25 18 Dec 1413
Year 11, Month 11, Day 27 20 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 4 26 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 7 29 Dec 1413
Year 11, Month 12, Day 17 8 Jan 1414
Year 12, Month 1, Day 17 7 Feb 1414
Year 12, Month 1, Day 19 9 Feb 1414
Year 12, Month 1, Day 24 14 Feb 1414
Year 12, Month 2, Day 8 27 Feb 1414
Year 12, Month 2, Day 11 2 Mar 1414
Year 12, Month 2, Day 14 5 Mar 1414
Year 12, Month 3, Day 10 31 Mar 1414
Year 12, Month 3, Day 11 1 Apr 1414
Year 12, Month 3, Day 13 2 Apr 1414
Year 12, Month 3, Day 25 14 Apr 1414
Year 12, Month 3, Day 27 16 Apr 1414
Year 12, Month 5, Day 9 27 May 1414
Year 12, Month 6, Day 8 24 Jun 1414
Year 12, Month 6, Day 8 24 Jun 1414
Year 12, Month 8, Day 2 16 Aug 1414
Year 12, Month 8, Day 14 28 Aug 1414
Year 12, Month 9, Day 6 19 Sep 1414
Year 12, Month 9, Day 7 20 Sep 1414
Year 12, Month 9, Day 12 25 Sep 1414
Year 12, Month 9, Day 22 5 Oct 1414
Year 12, Month 9, Day 26 9 Oct 1414
Year 12, Month Intercalary 9, Day 8 21 Oct 1414
Year 12, Month 10, Day 25 7 Dec 1414
Year 12, Month 11, Day 5 16 Dec 1414
Year 12, Month 11, Day 14 25 Dec 1414
Year 12, Month 11, Day 25 5 Jan 1415
Year 12, Month 12, Day 21 31 Jan 1415
Year 13, Month 2, Day 15 25 Mar 1415
Year 13, Month 2, Day 21 31 Mar 1415
Year 13, Month 2, Day 20 31 Mar 1415
Year 13, Month 2, Day 28 7 Apr 1415
Year 13, Month 3, Day 20 29 Apr 1415
Year 13, Month 3, Day 26 5 May 1415
Year 13, Month 4, Day 1 9 May 1415
Year 13, Month 4, Day 5 13 May 1415
Year 13, Month 4, Day 10 18 May 1415
Year 13, Month 4, Day 19 27 May 1415
Year 13, Month 4, Day 20 28 May 1415
Year 13, Month 4, Day 23 31 May 1415
Year 13, Month 4, Day 24 1 Jun 1415
Year 13, Month 4, Day 25 2 Jun 1415
Year 13, Month 5, Day 6 12 Jun 1415
Year 13, Month 5, Day 22 28 Jun 1415
Year 13, Month 5, Day 27 3 Jul 1415
Year 13, Month 5, Day 29 5 Jul 1415
Year 13, Month 7, Day 8 12 Aug 1415
Year 13, Month 7, Day 9 13 Aug 1415
Year 13, Month 7, Day 18 22 Aug 1415
Year 13, Month 7, Day 24 28 Aug 1415
Year 13, Month 8, Day 22 24 Sep 1415
Year 13, Month 8, Day 23 25 Sep 1415
Year 13, Month 9, Day 6 8 Oct 1415
Year 13, Month 9, Day 8 10 Oct 1415
Year 13, Month 9, Day 9 11 Oct 1415
Year 13, Month 9, Day 16 18 Oct 1415
Year 13, Month 9, Day 19 21 Oct 1415
Year 13, Month 9, Day 26 28 Oct 1415
Year 13, Month 10, Day 1 2 Nov 1415
Year 13, Month 10, Day 19 20 Nov 1415
Year 13, Month 10, Day 20 21 Nov 1415
Year 13, Month 11, Day 6 6 Dec 1415
Year 13, Month 11, Day 7 7 Dec 1415
Year 13, Month 11, Day 18 18 Dec 1415
Year 13, Month 11, Day 19 20 Dec 1415
Year 13, Month 11, Day 28 29 Dec 1415
Year 13, Month 12, Day Dec/Jan 1416
Year 13, Month 12, Day 24 23 Jan 1416
Year 14, Month 2, Day 18 17 Mar 1416
Year 14, Month 4, Day 14 12 May 1416
Year 14, Month 4, Day 20 18 May 1416
Year 14, Month 5, Day 1 27 May 1416
Year 14, Month 5, Day 3 29 May 1416
Year 14, Month 5, Day 15 11 Jun 1416
Year 14, Month 5, Day 19 14 Jun 1416
Year 14, Month 6, Day 10 4 Jul 1416
Year 14, Month 7, Day Jul/Aug 1416
Year 14, Month 7, Day 10 2 Aug 1416
Year 14, Month 7, Day 17 9 Aug 1416
Year 14, Month 7, Day 30 22 Aug 1416
Year 14, Month 8, Day 26 17 Sep 1416
Year 14, Month 8, Day 29 20 Sep 1416
Year 14, Month 9, Day 9 30 Sep 1416
Year 14, Month 9, Day 11 1 Oct 1416
Year 14, Month 9, Day 11 1 Oct 1416
Year 14, Month 10, Day 10 30 Oct 1416
Year 14, Month 10, Day Oct/Nov 1416
Year 14, Month 10, Day 14 3 Nov 1416
Year 14, Month 11, Day 1 19 Nov 1416
Year 14, Month 11, Day 8 26 Nov 1416
Year 14, Month 11, Day 13 1 Dec 1416
Year 14, Month 11, Day 19 7 Dec 1416
Year 14, Month 11, Day 25 13 Dec 1416
Year 14, Month 11, Day 29 17 Dec 1416
Year 14, Month 12, Day 4 22 Dec 1416
Year 14, Month 12, Day 10 28 Dec 1416
Year 14, Month 12, Day Dec/Jan 1417
Year 14, Month 12, Day 19 6 Jan 1417
Year 15, Month 2, Day 2 18 Feb 1417
Year 15, Month 2, Day 3 19 Feb 1417
Year 15, Month 2, Day 10 26 Feb 1417
Year 15, Month 3, Day 1 18 Mar 1417
Year 15, Month 3, Day 11 28 Mar 1417
Year 15, Month 3, Day 11 28 Mar 1417
Year 15, Month 3, Day 24 10 Apr 1417
Year 15, Month 5, Day 22 6 Jun 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month Intercalary 5, Day 11 25 Jun 1417
Year 15, Month 6, Day 1 14 Jul 1417
Year 15, Month 6, Day 13 26 Jul 1417
Year 15, Month 6, Day 15 28 Jul 1417
Year 15, Month 6, Day 21 3 Aug 1417
Year 15, Month 6, Day 27 9 Aug 1417
Year 15, Month 7, Day 16 27 Aug 1417
Year 15, Month 8, Day 1 11 Sep 1417
Year 15, Month 8, Day 8 18 Sep 1417
Year 15, Month 8, Day 27 7 Oct 1417
Year 15, Month 9, Day 6 15 Oct 1417
Year 15, Month 9, Day 12 21 Oct 1417
Year 15, Month 9, Day 13 22 Oct 1417
Year 15, Month 9, Day 14 23 Oct 1417
Year 15, Month 9, Day 15 24 Oct 1417
Year 15, Month 9, Day 29 7 Nov 1417
Year 15, Month 10, Day 1 9 Nov 1417
Year 15, Month 10, Day 6 14 Nov 1417
Year 15, Month 10, Day 28 6 Dec 1417
Year 15, Month 11, Day 4 11 Dec 1417
Year 15, Month 11, Day 30 6 Jan 1418
Year 15, Month 12, Day 2 8 Jan 1418
Year 15, Month 12, Day 12 18 Jan 1418
Year 15, Month 12, Day 16 22 Jan 1418
Year 15, Month 12, Day Jan/Feb 1418
Year 16, Month 1, Day 3 8 Feb 1418
Year 16, Month 1, Day 19 24 Feb 1418
Year 16, Month 1, Day 27 4 Mar 1418
Year 16, Month 1, Day 28 5 Mar 1418
Year 16, Month 2, Day 18 25 Mar 1418
Year 16, Month 2, Day 20 27 Mar 1418
Year 16, Month 3, Day 2 7 Apr 1418
Year 16, Month 3, Day 7 12 Apr 1418
Year 16, Month 3, Day 9 14 Apr 1418
Year 16, Month 3, Day 24 29 Apr 1418
Year 16, Month 4, Day 24 29 May 1418
Year 16, Month 4, Day 27 1 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 2 5 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 7 10 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 14 17 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 15 18 Jun 1418
Year 16, Month 5, Day 25 28 Jun 1418
Year 16, Month 6, Day 2 5 Jul 1418
Year 16, Month 6, Day 9 12 Jul 1418
Year 16, Month 6, Day 26 29 Jul 1418
Year 16, Month 7, Day 13 14 Aug 1418
Year 16, Month 8, Day 1 31 Aug 1418
Year 16, Month 8, Day 2 1 Sep 1418
Year 16, Month 8, Day 4 3 Sep 1418
Year 16, Month 8, Day 23 22 Sep 1418
Year 16, Month 8, Day 28 27 Sep 1418
Year 16, Month 9, Day 14 13 Oct 1418
Year 16, Month 9, Day 16 15 Oct 1418
Year 16, Month 9, Day 16 15 Oct 1418
Year 16, Month 9, Day 24 23 Oct 1418
Year 16, Month 10, Day 4 1 Nov 1418
Year 16, Month 10, Day 12 9 Nov 1418
Year 16, Month 10, Day 14 11 Nov 1418
Year 16, Month 11, Day 17 14 Dec 1418
Year 16, Month 11, Day 21 18 Dec 1418
Year 16, Month 12, Day Dec/Jan 1419
Year 16, Month 12, Day 19 14 Jan 1419
Year 16, Month 12, Day 22 17 Jan 1419
Year 17, Month 1, Day 16 10 Feb 1419
Year 17, Month 2, Day 26 22 Mar 1419
Year 17, Month 3, Day 5 30 Mar 1419
Year 17, Month 3, Day 11 5 Apr 1419
Year 17, Month 3, Day 20 14 Apr 1419
Year 17, Month 3, Day 29 23 Apr 1419
Year 17, Month 4, Day 8 2 May 1419
Year 17, Month 4, Day 20 14 May 1419
Year 17, Month 5, Day 2 26 May 1419
Year 17, Month 5, Day 3 27 May 1419
Year 17, Month 5, Day 3 27 May 1419
Year 17, Month 7, Day 4 26 Jul 1419
Year 17, Month 7, Day 15 6 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 3 23 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 10 30 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 11 31 Aug 1419
Year 17, Month 8, Day 20 9 Sep 1419
Year 17, Month 8, Day 22 11 Sep 1419
Year 17, Month 9, Day 4 23 Sep 1419
Year 17, Month 9, Day 10 29 Sep 1419
Year 17, Month 9, Day 13 2 Oct 1419
Year 17, Month 9, Day 14 3 Oct 1419
Year 17, Month 9, Day 17 6 Oct 1419
Year 17, Month 10, Day 1 19 Oct 1419
Year 17, Month 10, Day 12 30 Oct 1419
Year 17, Month 10, Day 16 3 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 1 17 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 6 23 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 6 23 Nov 1419
Year 17, Month 11, Day 28 14 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 3 19 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 6 22 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 8 24 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 11 27 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day 15 31 Dec 1419
Year 17, Month 12, Day Dec/Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 18 3 Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 25 10 Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 26 11 Jan 1420
Year 17, Month 12, Day 28 13 Jan 1420
Year 18, Month 1, Day 2 16 Jan 1420
Year 18, Month 1, Day 4 18 Jan 1420
Year 18, Month Intercalary 1, Day 20 4 Mar 1420
Year 18, Month Intercalary 1, Day 22 6 Mar 1420
Year 18, Month 3, Day 21 3 May 1420
Year 18, Month 4, Day 4 16 May 1420
Year 18, Month 4, Day 20 1 Jun 1420
Year 18, Month 4, Day 22 3 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 4 14 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 10 20 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 14 24 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 15 25 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 16 26 Jun 1420
Year 18, Month 5, Day 23 3 Jul 1420
Year 18, Month 6, Day 1 11 Jul 1420
Year 18, Month 6, Day 18 28 Jul 1420
Year 18, Month 7, Day 20 28 Aug 1420
Year 18, Month 8, Day 19 26 Sep 1420
Year 18, Month 9, Day 4 10 Oct 1420
Year 18, Month 9, Day 10 16 Oct 1420
Year 18, Month 9, Day 13 19 Oct 1420
Year 18, Month 10, Day 2 7 Nov 1420
Year 18, Month 10, Day 10 15 Nov 1420
Year 18, Month 10, Day 21 26 Nov 1420
Year 18, Month 10, Day 25 30 Nov 1420
Year 18, Month 11, Day 5 9 Dec 1420
Year 18, Month 11, Day 18 22 Dec 1420
Year 18, Month 12, Day Jan/Feb 1421
Year 19, Month 1, Day 6 7 Feb 1421
Year 19, Month 1, Day 13 14 Feb 1421
Year 19, Month 1, Day 20 21 Feb 1421
Year 19, Month 1, Day 21 22 Feb 1421
Year 19, Month 1, Day 25 26 Feb 1421
Year 19, Month 1, Day 30 3 Mar 1421
Year 19, Month 3, Day 24 25 Apr 1421
Year 19, Month 4, Day 11 12 May 1421
Year 19, Month 4, Day 12 13 May 1421
Year 19, Month 4, Day 13 14 May 1421
Year 19, Month 4, Day 19 20 May 1421
Year 19, Month 4, Day 24 25 May 1421
Year 19, Month 4, Day 27 28 May 1421
Year 19, Month 5, Day 1 31 May 1421
Year 19, Month 5, Day 3 2 Jun 1421
Year 19, Month 5, Day 11 10 Jun 1421
Year 19, Month 5, Day 29 28 Jun 1421
Year 19, Month 7, Day 6 3 Aug 1421
Year 19, Month 9, Day 6 2 Oct 1421
Year 19, Month 9, Day 11 7 Oct 1421
Year 19, Month 9, Day 19 15 Oct 1421
Year 19, Month 10, Day 4 29 Oct 1421
Year 19, Month 12, Day Dec/Jan 1422
Year 19, Month 12, Day 13 6 Jan 1422
Year 20, Month 1, Day 14 5 Feb 1422
Year 20, Month 2, Day 20 12 Mar 1422
Year 20, Month 2, Day 28 20 Mar 1422
Year 20, Month 5, Day 4 24 May 1422
Year 20, Month 5, Day 8 28 May 1422
Year 20, Month 7, Day 15 2 Aug 1422
Year 20, Month 8, Day 14 30 Aug 1422
Year 20, Month 8, Day 14 30 Aug 1422
Year 20, Month 8, Day 18 3 Sep 1422
Year 20, Month 8, Day 18 3 Sep 1422
Year 20, Month 8, Day 20 5 Sep 1422
Year 20, Month 8, Day 13 29 Sep 1422
Year 20, Month 10, Day 4 19 Oct 1422
Year 20, Month 10, Day 9 24 Oct 1422
Year 20, Month 10, Day 19 3 Nov 1422
Year 20, Month 11, Day 10 23 Nov 1422
Year 20, Month 11, Day 19 2 Dec 1422
Year 20, Month 11, Day 27 10 Dec 1422
Year 20, Month 12, Day 8 21 Dec 1422
Year 20, Month 12, Day 16 29 Dec 1422
Year 20, Month Intercalary 12, Day Jan/Feb 1423
Year 21, Month 1, Day 21 3 Mar 1423
Year 21, Month 2, Day 29 9 Apr 1423
Year 21, Month 5, Day 14 21 Jun 1423
Year 21, Month 5, Day 29 6 Jul 1423
Year 21, Month 7, Day 2 7 Aug 1423
Year 21, Month 7, Day 11 16 Aug 1423
Year 21, Month 9, Day 4 8 Oct 1423
Year 21, Month 9, Day 20 24 Oct 1423
Year 21, Month 10, Day 21 23 Nov 1423
Year 21, Month 11, Day 29 31 Dec 1423
Year 21, Month 12, Day 28 29 Jan 1424
Year 21, Month 12, Day Jan/Feb 1424
Year 22, Month 1, Day 21 21 Feb 1424
Year 22, Month 1, Day 23 23 Feb 1424
Year 22, Month 1, Day 25 25 Feb 1424
Year 22, Month 1, Day 27 27 Feb 1424
Year 22, Month 2, Day 1 1 Mar 1424
Year 22, Month 2, Day 16 16 Mar 1424
Year 22, Month 2, Day 22 23 Mar 1424
Year 22, Month 3, Day 3 2 Apr 1424
Year 22, Month 3, Day 14 13 Apr 1424
Year 22, Month 3, Day 16 15 Apr 1424
Year 22, Month 3, Day 20 19 Apr 1424
Year 22, Month 3, Day 21 20 Apr 1424
Year 22, Month 3, Day 23 22 Apr 1424
Year 22, Month 4, Day 2 30 Apr 1424
Year 22, Month 5, Day 27 23 Jun 1424
Year 22, Month 7, Day 10 4 Aug 1424
Subscribe to RSS - Tai-zong Subscribe to Tai-zong